info@nakladanika.hrKorisnička podrška

Predškola

8.63 € (65.00 kn)

Virtualna vježbaonica na CD-u za usvajanje znanja predviđenog za predškolski uzrast. Predškola se sastoji od Igara za učenje i ponavljanje slova, abecednog reda, tipkanja na tipkovnici, brojeva, osnova zbrajanja, pojmova iz prirode i dr.
Kroz 14 različitih sadržaja dijete usvaja znanje, razvija motoriku, pamćenje i logičko razmišljanje, a Predškola je dopunjena i tematskim igrama: memori, bojankama, vješalima, igrom na tržnici, igrom na farmi te slagalicama, koje učenje čine zabavnijim i privlačnijim djeci predškolske dobi.

Predškola je napravljena tako da je mogu samostalno koristiti djeca već od četvrte godine. Osim poticanja razvoja motorike, pamćenja i logičkog mišljenja, Predškola pruža mogućnost upoznavanja i razlikovanja slova, brojeva, geometrijskih likova, boja, životinja i odnosa među predmetima.

Mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa 602-01/09-01/00287 URBROJ 533-12-09-0004 od 12. lipnja 2009. edukativni CD Predškola može služiti predškolcima kao pomagalo za stjecanje znanja i vještina potrebnih za polazak u školu.

Predškola - Instalacija
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Predškola se pokreće bez instalacije, direktno sa CD-a i radi na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse XP ili više. Pokreće se automatski ili klikom na datoteku Predskola.
Sadržaj CD-a Predškola
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Meni
Na igralištu dijete može odabrati između 4 osnovna sadržaja (Slova, Brojevi, Likovi, Tematski memori) i dodatnih sadržaja (Bojanki, Slagalica, Igre na tržnici, Igre na farmi i Vješala).
Kada su odigrane sve igre unutar osnovnih sadržaja, na poljima se pojavljuju zastavice.
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Igramo se slovima
Četiri igre sa slovima čine:
Slovarica - uz svako slovo prikazan je i pojam te glasovni zapis slova
Gdje je slovo - na temelju slike traži se početno slovo
Znam tipkati - igra u kojoj se nizaju slova na ekranu, a nestaju kada se pritisne to slovo na tipkovnici. Uz učenje slova, dijete razvija i motoriku.
Znam abecedu - igra u kojoj slova treba složiti po abecednom redu
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Igramo se brojevima
Tri igre sa brojevima čine:
Brojalica - učenje brojeva uz prikaz broja i brojanje predmeta, te glasovni zapis
Koliko ih ima - igra u kojoj dijete treba prebrojiti predmete i kliknuti na točan odgovor
Zbrajamo - igra za usvajanje znanja zbrajanja, gdje uz slikovnu pomoć dijete zbraja predmete na ekranu
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Memory
Tri igre Memory tematski vezane uz Boje, životinje i brojeve, u kojima dijete vježba pamćenje i motoriku te uz to i uči.
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Likovi
Tri igre u ovom sadržaju dijete upoznaju sa:
- geometrijskim likovima (trokut, krug, kvadrat, stožac, piramida, valjak...)
- životinjama (domaće, divlje, u vodi...
- biljkama (voće, povrće, cvijeće i drveće)
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Predškola - virtualna učionica za predškolce
Predškola - virtualna učionica za predškolce


Idejno rješenje i obrada: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD