info@nakladanika.hrKorisnička podrška

Komplet – Boje, Brojevi, Životinje

17.92 € (135.00 kn)

Komplet od 3 interaktivna CD-a - vježbenice za uzrast od 3-5 godina koje pomažu u učenju brojeva, boja i životinja te kod djece razvijaju logiku, percepciju te druge vještine predviđene za uzrast od 3 do 5 godina.


Uz interaktivne igre uz pomoću kojih dijete uči i razvija memoriju, percepciju i logiku, dodana je i mogućnost ispisivanja listića za bojanje, crtanje i pisanje rukom na papiru, čime se omogućava i razvoj fine motorike ruku.

Interaktivne igre za djecu mlađe dobi (3-5 godina):
- učimo boje
- učimo brojeve
- učimo životinje
- širenje rječnika
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- razvoj koncentracije


Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD


Pogledajte video isječak CD-a Učimo Boje
video isječak CD-a Učimo Boje
Pogledajte video isječak CD-a Učimo Brojeve
video isječak CD-a Učimo Brojeve
Pogledajte video isječak CD-a Učimo Životinje
video isječak CD-a Učimo Životinje
CD - Učimo Boje, Učimo Brojeve, Učimo životinje - može se naručiti i zasebno
Učimo Boje
Učimo boje edukativne igre za djecu za učenje boja
za djecu mlađe dobi:
- učenje boja
- razlikovanje boja
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- listići za ispisivanje za razvoj grafomotorike
CD Učimo boje je edukativni, interaktivni CD za učenje boja za djecu ranog vrtićkog i predškolskog uzrasta. Učenje postaje zabavno kroz različite igre tematskih sadržaja, a na djeci prihvatljivom mediju djeluje i poticajno na razvoj različitih vještina te početnih spoznaja. Na listićima za ispisivanje djeca mogu bojati rukom na papiru čime se ujedno razvija i fina motorika.

CD UČIMO BOJE omogućuje djeci učenje boja, u ranoj dobi, na zabavan i lagan način, te ujedno pomaže u razvijanju memorije, logike, koncentracije te vizualne percepcije.

CD je namijenjen djeci od 3 do 5 godina.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Cijena/kom 60,00 kn
približno 8.00 EUR

Način preuzimanja:

Količina:

Učimo Brojeve
Učimo brojeve edukativne igre za djecu za učenje brojeva
Igre za učenje brojeva
za djecu mlađe dobi:
- učenje brojeva
- brojanje
- početno zbrajanje
- veći-manji
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- listići za ispisivanje za razvoj grafomotorike
CD Učimo brojeve je edukativni, interaktivni CD za učenje brojeva, brojenje i početno zbrajanje za djecu ranog vrtićkog i predškolskog uzrasta. Učenje postaje zabavno kroz različite igre tematskih sadržaja, popraćeno audio zapisom, a na djeci prihvatljivom mediju djeluje i poticajno na razvoj različitih vještina potrebnih za početno usvajanje brojeva. Na listićima za ispisivanje djeca mogu uvježbavati i pisanje brojeva.

CD UČIMO BROJEVE omogućuje djeci učenje brojeva, u ranoj dobi, na zabavan i lagan način, te ujedno pomaže u razvijanju memorije, logike, koncentracije te vizualne percepcije.

CD je namijenjen djeci od 3 do 5 godina.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD
Cijena/kom 60,00 kn
približno 8.00 EUR

Instalacija
Program ranog učenja
Svaki od CD-a Učimo boje, Učimo životinje, Učimo brojeve pokreću se bez instalacije, direktno sa CD-a i rade na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse XP ili više.
Rano učenje
Rana dob djeteta najkritičnije je razdoblje za učenje zbog toga što je kod djece u toj dobi najrazvijenija znatiželja te ona rado istražuju, lako uče i spoznavaju nove pojmove, te na taj način razvijaju maštu i proces kreativnog razmišljanja, stječu navike učenja i razvijaju vještine koje su neophodne kasnije, za predškolski i školski uzrast. Uz učenje i vježbanje kod djeteta se kroz igru, crtanje i pisanje razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost, samostalnost i samopouzdanje.
Upravo zbog toga važno je djeci rano omogućiti kvalitetan način usvajanja znanja i učenja kroz igru kako bi mogla razviti svoje pune potencijale. Što je dijete više izloženo učenju, što više spoznaje nove stvari, što je veća njegova znatiželja, to će biti otvorenije za učenje u kasnijoj dobi. Razne mogućnosti učenja i razna iskustva u usvajanju znanja šiti dječje horizonte i rezultira izvrsnim rezultatima.
Interaktivne igre imaju prednost što djetetu omogućavaju da samo istražuje i određuje tijek svog učenja, razvija znatiželju i snalaženje, pronalazi rješenja problema i razvija memoriju, percepciju te proces kreativnog razmišljanja.
Kako bi dijete razvilo svoj puni potencijal, individualnost i samopouzdanje nije potrebna školska disciplina i rutina, dovoljno je stimulativno i opušteno okruženje unutar doma, koje zadržava njegovu pažnju i dopušta djetetu da uči, istražuje i raste, u kojem može razvijati svoje ideje i kreativno usmjeravati svoju energiju.