Učite ih da budu sretni (za uzrast 4-10.g.), radna bilježnica

Učite ih da budu sretni (za uzrast 4-10.g.), radna bilježnica

Kroz upotrebu slikovnice naučiti djecu :
- da prepoznaju pozitivne i negativne signale
- da biraju kako djeluju, čak i ako nemaju izravnu kontrolu nad osjećajima
- da svako ponašanje ima posljedice
- da razvijaju izbore kako bi imali više prigode da dobiju ono što žele
- kako da planiraju i organiziraju cijele serije ponašanja kako bi dobili ono što žele
- da budu odgovorni da se ponašaju tako da i drugoj djeci omoguće zadovoljavanje njihovih potreba

Napisano 06.04.2013

Ostale novosti: