Sve o dojenju

Sve o dojenju

Suvremeni uvjeti života u posljednje su doba i u nas ozbiljno potisnuli pojavu dojenja. Sve je manje žena koje doje. Hannah Lothrop, njemačka psihologinja, smatra da svaka žena može dojiti te da je dojenje prijeko potrebno za primjeren duhovni, čuvstveni i tjelesni dječji razvitak. Knjiga SVE O DOJENJU donosi obilje praktičnih savjeta o svim važnim problemima uspješnog dojenja. Svakoj ženi - budućoj majci - ona osigurava najbolju pripremu za dojenje.

Napisano 18.01.2012

Ostale novosti: