Program ranog učenja 1 - Učimo boje, Učimo brojeve, Učimo životinje

Program ranog učenja 1 - Učimo boje, Učimo brojeve, Učimo životinje

Interaktivne igre za djecu mlađe dobi (3-5 godina):

- učimo boje
- učimo brojeve
- učimo životinje
- širenje rječnika
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- razvoj koncentracije

 

 
Komplet od 3 edukativna CD-a s interaktivnim igrama edukativnog sadržaja namijenjena su učenju određenih tema i razvijanju vještina primjerenih dječjoj dobi od 3 do 5 godina. Program ranog učenja 1 obuhvaća 3 teme: Životinje, Boje i Brojeve. Zanimljiv i sadržajno i vizualno te prilagođen dječjoj dobi, popraćen audio zapisom razvijen je u namjeri da zainteresira dijete i zadrži njegov interes, te pomogne u razvijanju koncentracije, percepcije te motoričkih vještina. Igre su razvijane na način da učenje učine zabavnim, a sadržaj lako razumljivim.
Napisano 20.04.2015

Ostale novosti: